Page 1 of 1

Waat laafen hei awer Blaanien ronderem...

Posted: 23/06/2011 21:49:33
by CharelT-91
Ech hun missen haut de Moien schweier feststellen dass sech iergent een Toopert un mengem Subi vergraff haat,en haat gemengt en misst mer mein Subaru's Logo KLAUEN,en huet sech och wahrscheinlech keng Zait geloos beim Zoppen vun den ''Stären'' well een ganz gutt kann erkennen wei en mat eppes gehiewelt huet fir d'Zeechen eroofzekreien...Dat ass jo wierklech dat allerläscht dass een soueppes kann,muss maan.Ech hoffen dejeenegen ass elo zefridden an dann kann en sech dat Zeechen jo elo un Mauer hänken an sech soen wei ''cool'' dat war...an virun allem kann richtech stolz op sech sinn!!!

Posted: 24/06/2011 19:13:42
by BenD-86
oh fuck net cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: